Wat is Taekwon-Do?

Taekwon-Do (태권도) is een Koreaanse vechtkunst, waarbij een focus ligt op hoge traptechnieken en snelle handtechnieken. In het Koreaans betekent tae (태) 'het raken of breken met de voet'; kwon (권) betekent 'het raken of breken met de vuist'; en do (도) betekent 'weg', 'pad' of 'manier'. Zo kan de naam Taekwon-Do vertaald worden naar 'de weg van de voet en vuist'.

Geschiedenis van Taekwon-Do
Taekwon-Do is een nog jonge vechtkunst die zijn naam pas kreeg in 1955. Taekwon-Do is afgeleid van een aantal andere vechtkunsten, de belangrijkste zijn Taekyon en Karate. Tijdens de Tweede Wereldoorlog heerste Japan over Korea, de soldaten kregen toen les in vechtkunsten. Een generaal van het Koreaanse leger, Choi Hong Hi, heeft onder de Japanners karate geleerd. Na de bevrijding heeft hij aanpassingen aangebracht en de verkregen vechtkunst aan zijn soldaten geleerd, dit was wat nu taekwon-do heet. Choi Hong Hi heeft ervoor gezorgd dat taekwon-do wereldwijd beoefend wordt.
Hij richtte de International Taekwon-do Federation (ITF) op in de jaren ‘60.


In 1965 werd Taekwon-Do geïntroduceerd in Nederland door de Koreaanse meester Kwon Moo-Gun. Hij begon toen met lesgeven in Venlo, al snel breidde zijn school uit en toen in West-Nederland ook een Koreaanse meester kwam lesgeven, meester Park Jong Soo, gingen zij samenwerken. In 1966 werd de Nederlandse Taekwon-Do Associatie (NTA) opgericht, waar wij bij aangesloten waren. Sinds 2010 zijn wij aangesloten bij de ITF-RD welke de INO status heeft bij de wereldorganisatie ITF met aan het hoofd Choi Jung Hwa, de zoon van generaal Choi Hong Hi.

Taekwon-Do onderdelen

Er zijn verschillende onderdelen bij Taekwon-Do, namelijk:

Tuls:
Patronen met denkbeeldige tegenstanders, dit zijn 24 vastgelegde patronen.

Vrij sparring:
Tijdens het vrij sparren heb je direct contact met je tegenstander. Met hand- en voettechnieken kun je punten bij je tegenstander maken.

Stap Sparring:
Bij Stap Sparring worden vele technieken geoefend in een situatie, waarbij één van de twee Taekwon-doka's aanvalt en de andere verdedigt, danwel een counter-techniek maakt.

Zelfverdediging:
Bij Zelfverdeding wordt er verdedigd tegen grepen, verwurgingen, stoten, trappen en gewapende aanvallen. Uiteraard blijft het niet bij slechts afweren; controleren van de aanvaller en eventueel uitschakelen zijn even belangrijk.

Breektesten:
Een Breektest is het uitvoeren van een perfecte techniek op materiaal zoals hout of steen met als doel dit te breken.

Taekwon-Do  Tenets

De tenets zijn de morele waarden waar Taekwon-Do beoefening op gestoeld is. Het Koreaanse woord voor tenets is 'jungshin' (정신), wat je 'geest' of 'levenskracht' betekent. Alle Taekwon-doins dienen de regels in te acht nemen om verder te komen in de boefening van het Taekwon-do en de vorming van het karakter. Taekwon-Do jungshin bestaan uit de volgende morele waarden:

Integriteit (Yom Chi)
In Taekwon-do bedoelt men met integriteit het beoordelingsvermogen van goed en slecht, het geweten, en het schuldgevoel in het geval van foutieve handelingen.

Volhardendheid (In Nae)
Een oud oosters gezegde stelt:"Geduld leid tot deugd en verdienste.", "Men kan een vredig huis bouwen door 100 maal geduldig te zijn." Zeer zeker zijn geluk en voortvarendheid de verdiensten van een geduldig persoon. Om iets te bereiken, zij het een hogere graad of de perfectionering van een techniek, zal men doelen moeten stellen, die continue worden nagestreefd.


Zelfbeheersing (Guk Gi)
Zelfbeheersing is van uiterste belang, zowel binnen als buiten de dojang, zowel in het vrije sparring als in persoonlijke affaires. Een verlies van controle in het vrije sparring kan resulteren in nare gevallen, voor beide taekwon-doka's. Een onvermogen om te leven en werken binnen men's capaciteiten of omgeving is ook toe te schrijven aan een gebrek van zelfbeheersing.

Beleefdheid (Ye Ui)
Taekwondoka's dienen een poging te wagen om de volgende elementen van beleefdheid uit te oefenen. Zodoende zal men zijn/haar nobele karakter kunnen opbouwen en tegelijkertijd de training te volgen op een ordentelijke wijze.


Onoverwinnelijke Geest (Baekjool Boolgool)
Een serieuze taekwon-doka zal te allen tijde eerlijk en bescheiden zijn. Wanneer hij geconfronteerd wordt met onrecht, zal hij actie ondernemen zonder angst of twijfel, met onoverwinnelijke ziel, ongeacht wie en met hoeveel zijn tegenstanders zijn.

Gedragsregels

Het is verboden om met buitenschoeisel de zaal te betreden.
Men groet bij binnentreden van de zaal.
Men groet bij verlaten van de zaal.
Voor en na de training groet men de leraar.
Men groet de trainingspartner voor en na een oefening.
Men draagt tijdens de trainingen geen sieraden.
Het is verboden te roken in de zaal.
Het is verboden tijdens de training te snoepen.
Mobiele telefoons dienen tijdens de training uitgeschakeld te zijn.
Men toont respect tegenover trainingspartner.
Men toont respect tegenover leraar en/of andere instructeur.
Men houdt de zaal en kleedruimtes netjes.
Men let op de eigen spullen.

Eed van de Leerling
Ik zal de geboden van Taekwon-do bestuderen en uitoefenen.
Ik zal de instructeur en de ouderen respecteren.
Ik zal Taekwon-do nooit misbruiken.
Ik zal een voorvechter van vrijheid en gerechtigheid zijn.
Ik zal bijdragen aan het maken van een meer vredige wereld.

Groetprocedure

Voor en na een training vind een groetprocedure plaats. Hierbij geeft de hoogste gegradueerde leerling van de groep de volgende commando's:


 1. CHARYOT: Commando om op te letten en in de houding te gaan staan.
 2. CHANGNIKA KYUNG YE: (fonetisch) Buig naar de grondlegger.
 3. BOOSABUM; aanspreektitel van een assistent-instructeur in Taekwon-Do, iemand van 1e t/m 3e Dan.
  SABUM; aanspreektitel van een instructeur in Taekwon-Do, iemand van 4e t/m 6e Dan.
  SAHYUN; aanspreektitel van een Meester in Taekwon-Do, iemand met 7e of 8e Dan.
  SASEONG; aanspreektitel van een Grootmeester in Taekwon-Do, een persoon met de 9e dan.
 4. NIM; Dit woord is afgeleid van het woord NIMJAE ( = respect)
 5. KE; gezicht naar de instructeur.
 6. KYONG YE; betekent buigen.
 7. HAE SAN betekent einde van de klas. Dit wordt gezegd door de instructeur om de les af te sluiten. De leerlingen beantwoorden met HAE SAN terug.


Verder is er internationaal het gebruik dat na elke groetprocedure de leden antwoorden met TAEKWON, behalve bij de groet naar de grondlegger, deze is namelijk alleen in geest aanwezig.

Betekenis banden

Het graduatiesysteem in Taekwon-do volgt 10 kub graden en 9 dangraden. De kubgraden corresponderen met een bijbehorende kleur. De zwarte band wordt behaald bij 1e dan en daarna kan men doorgaan tot de 9e dan. Het zijn er 9 omdat dat het hoogste enkele getal is.

Witte band

De witte band staat voor maagdelijkheid van ziel en geest. De leerling is als een onbeschreven blad en staat aan het begin van de lange weg van Taekwon-do. Wit betekent onschuld, puurheid en verlichting.

Gele band

Geel is de kleur van de zon die de plant voedt. Zonder de zon, kan de plant niet verder groeien, metaforisch in Taekwon-do betekent dit dat de leerling de weg van de zon (de leraar) moet volgen om te groeien.

Hoe knoop je je band?

1. Vouw de band dubbel

2. Vindt het midden.

Groene band

Groene band staat voor de ontwikkelende plant. De wortels zijn geschoten en er is een basis gelegd voor verdere ontwikkeling. Het symboliseert de drang naar kennis om verder te groeien en het Taekwon-do eigen te maken.

Blauwe band

Blauw is de kleur van de hemel, waarnaar de groeiende plant reikt. De hemel is groot, en symboliseert de gestage ontwikkeling van de leerling-taekwondoka.

3. Houd het midden van de band op je navel

4. Sla de uiteinden van de band om je middel terug naar voren

Rode band

Rood is de kleur van het gevaar. De leerling beheerst de Taekwon- do technieken fysiek al goed, maar moet waken voor gevaren als onnodige agressie, verlies van beheersing en controle. Het mentale gedeelte van Taekwon-do komt nu pas  om de hoek kijken.

Zwarte band

De Zwarte band weerspiegelt het heelal en universum. Het universum is enorm, evenals volledige kennis van de krijgskunst. Nu pas gaat de weg beginnen en de Taekwondoin moet zorgen niet verdwaald te raken in de enorme duisternis.

De Dangraden worden aangeven met de romeinse cijfers 1 t/m 9:

1e Dan - Zwarte band (Boo Sabum)        I
2e Dan - Zwarte band (Boo Sabum)       II
3e Dan  - Zwarte band (Boo Sabum)      III
4e Dan - Zwarte band (Sabum)               IV

5e Dan - Zwarte band (Sabum)               V
6e Dan - Zwarte band (Sabum)               VI
7e Dan - Zwarte band (Sahyun)               VII
8e Dan - Zwarte band (Sahyun)               VIII
9e Dan - Zwarte band (Sasung)               IX

5. Houd een kant stevig tegen je lichaam

7.  Wikkel de bovenste uiteinde onder beide lagen van de band door (die tegen je lichaam zitten)

9.  Vouw het bovenste einde om het onderste einde (maar niet om de onderste lagen)

6. Vouw het andere uiteinde over het uiteinde die je tegen je lichaam houd

8. Kruis het bovenste einde over het onderste einde

10. Knoop en maak de knoop netjes. Als het goed is lijkt de knoop op een 'Fortune Cookie' en zijn de beide uiteinden even lang.